Project Hemelaer

  • Medium: NH3
  • Geïnstalleerd vermogen: 1.250 kW bij -10°C
  • Besturing : Siemens , visualisatie Reliance

 

Onlangs heeft VHI Koudetechniek B.V. een mooie opdracht ontvangen vanuit Hemleaer in Temse. Deze Belgische rundvlees verwerker heeft als doel om op de huidige locatie de verwerking uit te breiden met een eigen rundvee slachterij. VHI Koudetechniek B.V. heeft hier een ontwerp voor gemaakt en heeft tevens de uitvoering van de gehele installatie voor zijn rekening genomen.

 

Voor de slachtlijn is er gekozen voor een luchtbehandelingskast (LBK) van eigen fabricaat met een capaciteit van 50.000m3/h. Te samen met twee frequentie gestuurde afzuigen (elk 25.000 m3/h), zorgen we er optimaal voor dat de slachthal ten alle tijden op overdruk staat, om zo onaangename geuren vanuit de darmen afdeling en/of stallen buiten te houden.

 

Voor het koelproces, dat draait op NH3, heeft VHI Koudetechniek B.V. ervoor gekozen om het reeds aanwezige systeem qua capaciteit uit te breiden. Dit is gedaan gedaan door een extra NH3 afscheider te plaatsen in de machinekamer van de slachterij. Dit tesamen met een Sabroe SMC108 compressor, draaiende op -10°C, en een adiabatische condensor van Friterm.

 

Deze installatie is gekoppeld met de bestaande installatie welke dateerd uit 2018.

Op de uitbreiding zijn in totaal 38 nieuwe verdampers aangesloten. Het terug koelen van de karkassen na slacht, wordt gedaan door een eigen ontworpen snelkoeltunnel waar een temperatuur heerst van 1°C met een lucht hoeveelheid van 450.000 m3/h. Aansluitend worden de runderen opgeslagen in 3 grote karkassencellen. Vanuit deze cellen worden de karkassen versneden in de nieuwe snijzaal. Deze snijzaal is voorzien van een LBK van 30.000 m3/h waar een 3-tal, 30 meter lange, D-uitblaas slangen op zijn aangesloten.

Om ervoor te zorgen dat de zowel de bestaande installatie als ook de nieuwe installatie goed met elkaar kunnen communiceren heeft VHI Koudetechniek B.V. ervoor gekozen om het software pakket te upgraden en in zijn geheel op wens van de opdrachtgever opnieuw te schrijven.

Deze visualisatie biedt de klant de mogelijkheid om zijn gehele operatie in een scherm te kunnen bekijken en te bedienen. Daarnaast is de software voorzien van weekklokken voor optimale besturing. Voor de klant, maar ook voor VHI Koudetechniek B.V. en de betrokken service partij, is de software van buitenaf bereikbaar door het toepassen van een IXON.