SERVICE & ONDERHOUD

Een klant is gebaat bij de probleemloze werking van de koelinstallatie. Naast advies, ontwerp en installatie van de koelsystemen verzorgt VHI Koudetechniek de service en het onderhoud. In overleg met de opdrachtgever wordt een passend serviceonderhoudscontract afgesloten om storingen te verhelpen (correctief onderhoud) en storingen te voorkomen (preventief onderhoud). VHI Koudetechniek voert periodiek onderhoud (zowel noodzakelijke als verplicht met het oog op regelgeving van de overheid) bij nieuwe en bestaande installaties uit. VHI Koudetechniek treedt zodoende op als monitor en is verantwoordelijk voor de juiste werking van de koelinstallatie.