Energiekosten

Energieverbruik is een ‘hot’ item in de koudetechniek. De energie- en onderhoudskosten vormen voor VHI Koudetechniek het uitgangspunt bij het samenstellen van een optimaal ontwerp. Een goed technisch ontwerp en de juiste realisatie van de koelinstallatie verminderen de uiteindelijke energiekosten. VHI Koudetechniek levert ook de besturing om de installatie energiezuinig te laten draaien. Wij onderscheiden ons in de markt door de koelsystemen ‘gedreven door kennis’ op een energiezuinigere wijze te laten draaien. Het aanbrengen van innovatieve sluizen in de koelruimte en de slimme terugwinning van warmte-energie bij koelprocessen zijn praktische voorbeelden waardoor de energiekosten kunnen worden gereduceerd. VHI Koudetechniek begeleidt ook automatiseringsprojecten zodat de klanten effectiever kunnen werken met het oog op energiebesparing dankzij efficiënter gebruik van de installatie. De bestaande installatie wordt ‘energetisch geanalyseerd’ gevolgd door een gefundeerd advies en desgewenst uitvoering van de verbetervoorstellen.